“Ní fiú faic é an píosa a scríobh mura bhfuil aon duine in ann teacht air!” – LWI Blog Awards

Tá Gradam na mBlaganna chugainn sara fada, agus votáil ar siúl faoi lathair ar na gearrliostaí. Tá catagóir Gaeilge ann, urraithe ag Foras na Gaeilge, agus d’fhoilsigh siad blagmhír suntasach, lán-Ghaeilge, an lá cheana, le comhairle mhaith ann don té ag ag tabhairt faoin mblagadóireacht don chéad uair.

Rud eile gur fiú smaoineamh air ná ainm fearainn .BLOG. Tá Blacknight ag glacadh le h-iarratais anois don gclárlann nua seo.

The Littlewoods Ireland Blog Awards is coming soon, and voting is underway on the shortlists. There’s an Irish language category, sponsored by Foras na Gaeilge, and they published an interesting blog post the other day, entirely in Irish, with some good advice for those who are beginning to blog.

Another option to consider is a .BLOG domain name. Blacknight is now taking applications for this newly-launched domain registry.

Search for your perfect domain name...